User Användare Lösenord  
   
l�rdag 9.12.2023 / 07:04
Sök: 
     Snabbval: 
      In English   Suomeksi   På svenska   På norsk
afterdawn.com > Regler och begränsningar
AfterDawn.com
AfterDawn.com

Regler och begränsningar

  I detta dokument slås fast de regler och begränsningar gällande sajterna som ägs av AfterDawn Oy. Till dessa sajter hör även bl.a. MP3Lizard.com, Dawnload.net samt AfterDawn.com. Alla rätt till ändringar i listan förbehålls.

  AfterDawn.com, AfterDawn.net, MP3Lizard.com, Dawnload.net samt varje sidas utseende och logo är AfterDawn Oy:s varumärken. Till alla dessa sajter och deras innehåll hänvisas i fortsättningen som 'bolaget'', 'AfterDawn' eller 'AfterDawn.com.

 1. 1. Allt material som förekommer på sajterna ägs av bolaget, om ej annat nämns. Kopiering av innehållet, helt eller delvis, är förbjudet utan på förhand beviljat skriftligt medgivande av bolaget.
 2. 2. Det material som användaren kan överföra, såsom filer, finns tillgängligt i den mån det inte påverkas av begränsningar. Ifall det på sajten finns programfiler eller annat material utan tillstånd av programmets eller annat materials upphovsman, kommer det att avlägsnas inom tio (10) vardagar efter det att en anhållan om avlägsnande har framlagts. För att få materialet avlägsnat, måste originalmaterialets upphovsman ta kontakt med underhållaren av ifrågavarande sajt.
 3. 3. Bolaget ansvarar inte för material som tredje part har producerat eller bjudit ut. Begränsningen innehåller, men stannar inte vid, program som kan överföras av användaren, eller material som producerats av användare eller utomstående sajter. Begränsningen gäller såväl immateriella, materiella som ekonomiska skador som användandet av ifrågavarande material, eller om materialet är oanvändbart, åstadkommer.
 4. 4. Allt material som användarna själva producerat och bjudit ut till bolagets sajter, står till bolagets förfogande i ekonomiskt hänseende utan särskild ersättning till materialets producent.
 5. 5. Bolaget ansvarar inte för innehållet i utomstående sajter. Begränsningen innehåller, men stannar inte vid material som strider mot upphovsrätten, skadligt material eller rasistiskt innehåll. Alla länkar till utomstående sajter bjuds ut sådana de är.
 6. 6. Fastän bolagets servrar befinner sig i USA, underlyder de Finlands och Europeiska Unionens lagar och beaktar inte andra nationella lagar.
 7. 7. Bolaget samlar individuella personuppgifter av sina användare endast då de registrerar sig som användare till vilken som helst av bolagets sajter.
 8. 8. Under inga omständigheter kommer de insamlade personuppgifterna att överlämnas till tredje part (utom vid en eventuell betydande ändring i bolagets ägoförhållanden, såsom bolagets försäljning eller fusionering, då ifrågavarande material överförs i köparens/det nya bolagets ägo).
 9. 9. Användare, som önskar avlägsna sina personuppgifter ur bolagets databaser, kan göra det genom att bekanta sig med anvisningarna som finns i brevet som sänts vid anslutningen samt i alla nyhetsbrev.
 10. 10. Andra uppgifter som samlats av användarna, såsom IP-adresser, landkoder, den använda webbläsarversionen, det använda operativsystemet och förbindelsens hastighet, kommer att användas i en databas för målinriktad reklam. Dessa uppgifter kommer inte i någon händelse att sammanlänkas med personuppgifterna.
 11. 11. Alla produkter, som sålts via bolagets sajter, antingen direkt eller indirekt, har levererats av tredje part. Alla frågor och all respons som hänför sig till dem, skall styras direkt till produktens säljare.
 12. 12. Bolaget har samarbete med flera annonsörer och annonsnät erbjudande målinriktad reklam på bolagets sajter. Ifrågavarande annonsörer eller annonsnät samlar in användaruppgifter för sina egna behov för att förbättra sin målinriktade annonsering. För närvarande är vi i samarbete med bl.a. InPhonic, Burst! Media, FastClick, TribalFusion och MaxOnline.
 13. 13. Bolaget garanterar inte att uppgifterna på sajterna är riktiga. Bolaget bär inget ansvar för skador, ekonomiska förluster eller juridiska frågor, som sajternas användning, eller oanvändbarhet kan föranleda.
 14. 14. Rätt till ändringar av i detta dokument presenterade regler och begränsningar förbehålls.

  Frågor och kommentarer om dessa regler och begränsningar kan framföras genom vår responsblankett eller genom att skriva till vår adress:

AfterDawn Oy
PB 14
90501 Uleåborg

Länkar: SvenskaSajter.com | SvenskaSidor.nu
Multimedia: AfterDawn.com | AfterDawns diskussionsområden
Programvara: AfterDawns programvaruområden
International: AfterDawn.com in English | AfterDawn suomeksi | MP3Lizard in English | Blasteroids
RSS-flöde: Nyaste programuppdateringar | Diskussionsområdenas meddelanden
Information: Info om AfterDawn Oy | Annonsera på vår sajt | Villkor för sajtens användning och uppgifter om privatskyddet
Kontakta: Skicka returinformation | Kontakta annonsförsäljningen
 
  © 1999-2023 AfterDawn Oy